Цел на СТЕПС

Централизирана единна уеб-базирана система за управление на транспорт, спедиция, логистика и куриерска дейност.

Предлага контрол на потребителския достъп до всяка една функционалност. Предназначена е както за вътрешни служители, така и за ползване от партньори и клиенти.

Неограничен брой потребители, независимо от географското им местоположение. С многоезичен интерфейс. Вградени GIS услуги за автоматизирано разпределение. Работа с мобилни устройства за събиране и обработка на информация в реално време. Интеграция с външни системи.

Детайлни анализи и справки: за рентабилност на дейността, за качеството на обслужване, за следене на клиентските задължения.

„Планиране –> Отчетност –> Контрол“