Описание

Пролет: СТЕПС е единно интегрирано уеб-базирано решение за управление на транспорт, спедиция, логистика и куриерска дейност. Разработвано на Java, базирано на утвърдени стандарти и готови open-source решения. Представлява централизирана система с контрол на потребителския достъп до всяка функционалност. Предназначена както за вътрешни служители, така и за ползване от партньори и клиенти. Системата поддържа неограничен брой потребители, независимо от географското им местоположение. С многоезичен интерфейс. Вградени GIS услуги, благодарение на партньора ни Датекс, позволяват автоматизирано позициониране и разпределение на задачите. Готова интеграция с флийт системата на Volvo Dynafleet. Работа с мобилни устройства за събиране и обработка на информация в реално време. Отворена за интеграция с външни системи.