STEPS е цялостно уеб-базирано ERP решение за управление на транспорт, спедиция, логистика и куриерска дейност.

 • Цялостна интегрирана система

  Искате ли обмяната на информацията между звената, обслужващи доставките, да тече гладко и безпроблемно? Да е достъпна за клиенти, партньори, служители, съобразно нивото им на достъп - независимо къде се намират те? Да работят в една система, независимо дали обслужват куриерски или мрежови групаж, цели или частични товари?

  Повече >>

 • Себестойност на услугите

  Искате ли да знаете каква е себестойността за всяка една транспортна услуга? Да знаете колко надолу можете да отстъпите от цената при преговори с важен за вас клиент? Да знаете колко точно е приноса на всеки един търговец? Да знаете рентабилността за всяка пратка, за всеки офис, за всяка единица във вашата организация?

  Повече >>

 • Мобилни устройства в реално време

  Искате ли да имате информация в реално време за обслужването на всяка една пратка? Хората да получават заявки за събиране в движение автоматично? И да отбелязват на място извършената работа, и автоматично да се получава информация за това? Да издават финансови документи и това автоматично да се отразява на досието на клиента? И това да става с широко разпространени и достъпни устройства?

  Повече >>

 • Автоматизирано разпределение на задачи

  Искате ли още при въвеждане на адреси, независимо как са изписани, те автоматизирано на база на предварително зададени правила да се разпределят за обработка?

  Повече >>

 • Контрол на качеството

  Искате ли да управлявате ефективно, като имате измерими показатели за качеството на работа на служителите си? И да имате готова система за тяхното бонусиране и допълнително мотивиране, базирана на това?

  Повече >>